Alle lag i turneringen vil bli premieret.

Premieutdelingene vil finne sted på Ymber arena. Mygg vil ha premieutdeling lørdag kl 1700. Søndag kjøres det premieutdeling på bakgrunn av innmelding i sekretariatet hver hele time fra kl 1000 og frem til turneringen er ferdig.

Ta kontakt med sekretariatet dersom ditt lag er forhindret fra å delta på premieutdelingen. Premier kan da hentes i sekretariatet. Premier vil ikke bli ettersendt.