Lagledereinfo

Vedlagt finner du info rettet til lagledereneBanekart Sthansturneringa.pdf

Viktig:


  • Spilleroversikt – må leveres til sekretariatet før første kamp
  • Brannliste for de som overnatter på klasserom - må leveres innen fredag kl.22.00
  • Diplomer fås i sekretariatet. Dette gjelder kun for de 2 yngste klassene - lagleder påfører navn og deler selv ut til sine spillere etter endt turnering
  • Sjekk spillereglene for St.Hansturneringa. Disse vil bli endelig fastsatt i uken før turneringen - i hovedsak følger vi NFF sitt reglement
  • Premieutdeling - tidspunkt for utdeling fastsetets etter at kampoppsettet er utarbeidet
  • Evalueringsskjema i etterkant av turneringa tar vi gjerne imot
  • Vær forberedt på at det kan komme endringer i kampoppsettet. Se www.sthansturneringa.no for siste versjon


Ta kontakt med vårt sekretariat (sthansturneringa@nordreisail.no/41414848) dersom det er noe dere lurer på. Se også vår hjemmeside www.sthansturneringa.no for flere opplysninger.

Kommentarer

Facebook

Akva-Ren AS