Overnatting

Vi har klasserom tilgjengelig for utleie v/Nord-Troms videregående skole og Storslett skole, og campingvognene kan vi plassere utenfor Storslett skole, Nord-Troms videregående og Nordreisa idrettshall. Vi har noe begrenset antall strømplasser, så her vil vi oppfordre å bestille så hurtig som mulig.

Priser:

Store grupperom/gymsal/idrettshall, Kr 3.126,- hele helgen

Klasserom VGS inntil 15 personer, kr 1.568,- hele helgen

Grupperom VGS inntil 10 personer, kr 1.048,- hele helgen

Grupperom VGS inntil 4 personer, kr 425,- hele helgen

Grupperom VGS inntil 2 personer, kr 217,- hele helgen

Klasserom Storslett skole inntil 30 personer, kr 2.347,- hele helgen

Klasserom Storslett skole inntil 15 personer, kr 1.568,- hele helgen

Campingvognplass uten strøm kr 321,- hele helgen

Campingvognplass med strøm kr 425,- hele helgen

Teltplass kr. 113,- hele helgen

Overnatting forhåndsbetales ved påmelding via vår hjemmside.

Har du spørsmål om overnatting, ta kontakt med sekretariatsansvarlig Merethe Larsen på:

Tlf; 414 14 848

Epost; sthansturneringa@nordreisail.no

Kommentarer

Facebook

Akva-Ren AS