Samtlige spillere blir premiert. Det blir ikke laget tabeller eller offentliggjort resultater. Det blir ikke kåret klassevinnere i noen klasser.

Det deles ut fairplay-pris, laglederpris og dommerpris.

Jury vil bestå av medlemmer fra stab i Nordreisa IL.

Premieutdeling for gutter og jenter 6-7 år (2012-2013) blir lørdag kl 18 på Ymber arena. Resterende lag premieres fortløpende søndag. Lagleder bes melde inn ønsket tidspunkt til sekretariat.

Ta kontakt med sekretariatet dersom ditt lag er forhindret fra å delta på utdelingen.