St. Hansturneringa er åpen for foreninger tilsluttet FIFA gjennom sine respektive fotballforbund. Turneringen er godkjent av NFF og TFK.


Årskull

Antall spillere

Gutter/jenter

2015-2016 (6 og 7 år)

3-er

Gutter/jenter

2013-2014 (8 og 9 år)

5-er

Gutter/jenter

2011-2012 (10 og 11 år)

7-er

Gutter/jenter

2009-2010 (12 og 13 år)

7-er

Gutter/jenter

2007-2008 (14 og 15 år)

7-er

Det vil være sluttspill for de to eldste klassene (12/13 år og 14/15 år).