St. Hansturneringa er åpen for foreninger tilsluttet FIFA gjennom sine respektive fotballforbund. Turneringen er godkjent av NFF og TFK.


Årskull

Antall spillere

Gutter/jenter

2016-2017 (G/J 7)

3-er

Gutter/jenter

2014-2015 (G/J 9)

5-er

Gutter/jenter

2012-2013 (G/J 11)

7-er

Gutter/jenter

2010-2011 (G/J 13)

7-er

Gutter/jenter

2008-2009 (G/J 15)

7-er

Det arrangeres sluttspill for den eldste klassen (G/J 15).