Samtlige spillere blir premiert. Det blir ikke laget tabeller eller offentliggjort resultater. Det blir ikke kåret klassevinnere i noen klasser. Unntaket er for de aller eldste (G/J-15) der det vil bli spilt eventuelt sluttspill og påfølgende finale.

Ta kontakt med sekretariatet dersom ditt lag er forhindret fra å delta på utdelingen.