SPILLETID OG BANEOPPSETT

Alle lag blir satt opp med minimum 4 kamper.

  • G/J 2015-2016 spiller 3-er fotball og har kamplengde 2 x 10 min + 5 min pause

  • G/J 2013-2014 spiller 5-er fotball og har kamplengde 2 x 15 min + 5 min pause

  • G/J 2011-2012 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause

  • G/J 2009-2010 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause

  • G/J 2007-2008 spiller 7-er fotball og har kamplengde 2 x 20 min + 5 min pause


MÅL OG BANER

Vi har valgt å følge Norges fotballforbunds og Troms fotballkrets anbefalinger vedrørende spilleformer.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

Vi bruker mål tilpasset banestørrelser. 3-er-, 5-er- og 7-er-mål. Banestørrelsene vil variere noe. Dette i henhold til årsklassene. Det vises for øvrig til kampoppsett hvor/når de forskjellige kampene skal spilles.

BANEOPPSETT

Baneoppsettet for årets turnering vil benytte totalt fem 7-erbaner for å dekke hele spillerflaten. Det er tre 7-erbaner på gressbanen og to 7-erbaner på kunstgresset. Disse vil utgjøre fem 7-erbaner på fredag, men på lørdag vil den ene 7-erbanen på gresset bli omgjort til tre 3-erbaner og den ene 7-erbanen på kunstgresset blir omgjort til to 5-erbaner.

3-erbanene vil være slik resten av turneringa for ballspill og moro, selv om det ikke foregår 3-erkamper på søndag. 5-erbanene vil bli rigget om til 7-erbaner ved endt 5-erklasse hhv. 16:00 lørdag og 11:00 søndag.