St.Hansturneringa arrangeres i tråd med Norges Fotballforbunds intensjoner. Disse sier at fotball for denne aldersgruppa først og fremst skal baseres på at ungene har glede og nytte av å delta i fotballspill sammen med venner.

I vår turnering ønsker vi at gleden ved spillet og tilhørighet til laget skal stå sentralt. Vårt håp er at deltagelse i turneringsspill skal hjelpe til med å rekruttere flest mulig til fotballmiljøet, og senere beholde dem der lengst mulig. Vi ønsker også at flere skal oppdage at fotballdeltakelse har verdi i seg selv, selv om man ikke alltid vinner.