Klasseinndeling

St. Hansturneringa er åpen for foreninger tilsluttet FIFA gjennom sine respektive fotballforbund. Turneringen er godkjent av NFF og TFK.
KlasseinndelingÅrstallBanetype
Gutter/jenter2012-2013 (6 og 7 år)3-er
Gutter/jenter2010-2011 (8 og 9 år)5-er
Gutter/jenter2008-2009 (10 og 11 år)7-er
Gutter/jenter2006-2007 (12 og 13 år)7-er
Gutter/jenter2004-2005 (14 og 15 år)7-er

Kommentarer

Facebook

Akva-Ren AS