Parkering biler

Under turneringen vil vi legge til rette for parkering av biler ved Nord-Troms vidergående skole. Pga. kapasitetsproblemer ber vi alle om å parkere bilene ved Nord-Troms videregående skole, for så å gå den korte veien til Ymber arena. Det går en sti fra baksiden av skolen og frem til arenaen.

På lørdag vil det ikke være mulig å parkere direkte fremfor Gammen varehus og Montér. Denne parkeringen vil være forbeholdt kunder av disse varehusene.

NB! Det skal ikke parkeres campingvogner bak Gammen varehus. Parkering for campingvogner vil være ved Nord-Troms videregående skole og Storslett skole.

Parkering campingvogner

Parkering og oppstilling av campingvogner vil være på anviste plasser rundt Nord-Troms videregående skole og idrettshallen. På fredag vil det være parkeringsvakter tilstede. Ved ankomst av mange campingvogner, vil alternative parkeringsplasser kunne bli benyttet. Pga. el-sikkerhet er det begrenset antall plasser med strøm tilgjengelig og dette må velges spesifikt under påmelding.

Parkering sykler

Under turneringen vil det ikke være lov å bruke sykkel inne på Ymber arena. Dette for å ivareta sikkerheten til spillere og publikum. Syklene vil kunne parkeres på egne områder som vil være merket med Sykkelparkering.