Vedlagt finner du info rettet til laglederene

Banekart Sthansturneringa.pdf

Viktig:

  • Spilleroversikt – må leveres til sekretariatet før første kamp
  • Brannliste for de som overnatter på klasserom må leveres innen fredag kl. 22:00
  • Sjekk spillereglene for St.Hansturneringa. Disse vil bli endelig fastsatt i uken før turneringen - i hovedsak følger vi NFF sitt reglement
  • Premieutdeling - tidspunkt for utdeling fastsettes fortløpende
  • Vær forberedt på at det kan komme endringer i kampoppsettet. Se til enhver tid  www.sthansturneringa.no for siste versjon

Ta kontakt med vårt sekretariat ( sthansturneringa@nordreisail.no/ 957 47 302  ) dersom det er noe dere lurer på. Se også vår hjemmeside www.sthansturneringa.no for flere opplysninger.